ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Oct
19
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Oct
19
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Oct
19
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Oct
19
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Oct
26
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Oct
26
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Oct
26
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
РАЗПРОДАЖБА НА КНИГИ И СЛАДКИШИ / BOOK SALE AND BAKE SALE
Oct
26
3:00 PM15:00

РАЗПРОДАЖБА НА КНИГИ И СЛАДКИШИ / BOOK SALE AND BAKE SALE

Разпродажбата е с благотворителна цел. Всички средства ще бъдат прибавени към кампанията за набиране на средства за закупуване на сграда на училището и български център в Масачузетс.

Всеки, който желае, може да донесе книги или някакъв сладкиш/десерт/плодова салата/солено изделие, с които да подкрепи разпродажбата.

Молим сладкишите да бъдат без ядки, за да предпазим алергичните деца.

Носете си добро настроение и добър апетит!

This is a charity sale. All funds will be added to the campaign to raise funds for school building and Bulgarian Center in Massachusetts. Everyone is welcome to bring books or some sweets / dessert / fruit salad / salty items to support the sale.

We ask that the sweets be nuts free to protect the allergic children.

Bring your good mood and a good appetite!

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Oct
26
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
ЦАРЕТЕ НА ПЪРВА И ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА / THE KINGS OF FIRST AND SECOND BULGARIAN STATE
Nov
2
2:00 PM14:00

ЦАРЕТЕ НА ПЪРВА И ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА / THE KINGS OF FIRST AND SECOND BULGARIAN STATE

Историческа беседа по тема от Средновековието. Очаквайте скоро повече информация по темата и лектора.

“Народ, който не познава миналото си, няма бъдеще!”


Historical talk on a topic from the Middle Ages. More information on the topic and the speaker is coming up soon.

"A nation that does not know its past has no future!"

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Nov
2
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Nov
9
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Nov
9
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Nov
9
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Nov
9
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Nov
16
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Nov
16
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Nov
16
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Nov
16
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Nov
23
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Nov
23
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Nov
23
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Nov
23
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Dec
14
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Dec
14
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Dec
14
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ХРИСТИЯНСТВОТО И ПРАВОСЛАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ В БИТА НА БЪЛГАРИНА / ORTHODOX CHRISTIAN HOLIDAYS AND CUSTOMS CELEBRATED IN BULGARIA
Jan
4
2:00 PM14:00

ХРИСТИЯНСТВОТО И ПРАВОСЛАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ В БИТА НА БЪЛГАРИНА / ORTHODOX CHRISTIAN HOLIDAYS AND CUSTOMS CELEBRATED IN BULGARIA

Каним представители на българската църква "Света Петка" в Бостън за лекция-беседа по повод християнските празници и обичаи, празнувани в България.

Очаквайте скоро повече информация за лектора и темата.

We invite representatives of the Bulgarian Church “St. Petka” in Boston for a lecture on Christian holidays and customs celebrated in Bulgaria.

More information about the speaker and topic is coming soon.

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Jan
4
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Jan
11
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Jan
11
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Jan
11
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Jan
11
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Jan
18
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Jan
18
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Jan
18
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Jan
18
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Jan
25
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Jan
25
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
 КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Jan
25
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Jan
25
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Feb
8
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Feb
8
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Feb
8
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Feb
15
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Feb
15
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Feb
15
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Feb
22
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Feb
22
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Feb
22
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Feb
29
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Feb
29
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Feb
29
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ИСТОРИЧЕСКА БЕСЕДА - ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ / HISTORY LECTURE - LIBERATION OF BULGARIA
Mar
7
2:00 PM14:00

ИСТОРИЧЕСКА БЕСЕДА - ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ / HISTORY LECTURE - LIBERATION OF BULGARIA

Очаквайте скоро повече информация по темата и лектора.

“Народ, който не познава миналото си, няма бъдеще!”

More information on the topic and the speaker is coming up soon.

"A nation that does not know its past has no future!"

View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Mar
14
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Mar
14
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Mar
14
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Mar
14
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Mar
21
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Mar
21
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Mar
21
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
СРЕЩА НА РОДИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ / PTO MEETING
Mar
21
3:00 PM15:00

СРЕЩА НА РОДИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ / PTO MEETING

Среща-дискусия между родителите и родителската организация по всякакви теми, свързани с училището. Всички идеи и забележки са добре дошли.

Не отказваме помощ и с организацията на събитията в училище. Заповядайте да станете част от тях и нашия екип!

Очаквайте скоро повече информация за дневния ред на срещата.

Meeting-discussion between the parents and the parent organization on any topics related to the school. All ideas and comments are welcome. In addition, we accept help with the organization of school events. You are welcome to be a part of them and our team!

More information about the meeting agenda is coming soon.


Meeting-discussion between the parents and the parent organization on any topics related to the school. All ideas and comments are welcome.

Agenda from the PTO (Parent-Teacher Organization):

The Bulgarian School in Boston and Cape Cod is the parents’ school! (these word have been used multiple times by the president, one of the founders of the school, Rosen Dimitrov.)

 There is no guarantee that any idea we will discuss on October 12, 2019 will become a reality. Often, resources, coordination and approval from teachers and the board are required. But experience so far shows, that when an idea is good and has the support and energy of the majority of the parents, it becomes a reality!

Here is the agenda for our meeting:

 1. Introduction & History

 2. Budget

 3. Celebrations

 4. Library

 5. Responsibilities & discipline in class

 6. Virtual learning

 7. Promoting the idea of raising funds for the school

We appreciate your time and attention, so in addition we have 2 more points:

 • The meeting will commence at exactly 3:20 and end at 5:00 pm. We will go through the topics in a structured and effective way. Items that cannot be resolved will be discussed at our next meeting.

 • We will limit the use of two words: “you” and “they”. All of us, parents in the school, the leadership and the teachers, have one common goal – the well being and the prosperity of our children and the preservation of the Bulgarian language, spirit and culture. Leadership, teachers and many parents have continued giving resources and energy to help achieve these goals. If we want something better, we just need effective communication and assistance. That is, everyone in this school, founded and supported by volunteer work and donations, is “us”!

As usual, there will be treats to assist us with the discussions and hard work!

See you all on Saturday, October 12th, at 3:20 pm!

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Mar
21
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Mar
28
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Mar
28
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Mar
28
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Mar
28
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
ВЕЛИКДЕНСКА РАБОТИЛНИЧКА И БЕСЕДА ОТ БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА / EASTER WORKSHOP AND BULGARIAN CHURCH LECTURE
Apr
4
2:00 PM14:00

ВЕЛИКДЕНСКА РАБОТИЛНИЧКА И БЕСЕДА ОТ БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА / EASTER WORKSHOP AND BULGARIAN CHURCH LECTURE

Очаквайте скоро повече информация за събитието.


More information about the event is coming soon.

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Apr
4
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Apr
11
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Apr
11
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Apr
11
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Apr
11
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Apr
18
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Apr
18
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Apr
18
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
РАЗПРОДАЖБА НА КНИГИ И СЛАДКИШИ / BOOK SALE AND BAKE SALE
Apr
18
3:00 PM15:00

РАЗПРОДАЖБА НА КНИГИ И СЛАДКИШИ / BOOK SALE AND BAKE SALE

Разпродажбата е с благотворителна цел. Всички средства ще бъдат прибавени към кампанията за набиране на средства за закупуване на сграда на училището и български център в Масачузетс.

Всеки, който желае, може да донесе книги или някакъв сладкиш/десерт/плодова салата/солено изделие, с които да подкрепи разпродажбата.

Молим сладкишите да бъдат без ядки, за да предпазим алергичните деца.

Носете си добро настроение и добър апетит!

This is a charity sale. All funds will be added to the campaign to raise funds for school building and Bulgarian Center in Massachusetts. Everyone is welcome to bring books or some sweets / dessert / fruit salad / salty items to support the sale.

We ask that the sweets be nuts free to protect the allergic children.

Bring your good mood and a good appetite!

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Apr
18
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Apr
25
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Apr
25
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Apr
25
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Apr
25
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
ХРИСТИЯНСТВОТО И ПРАВОСЛАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ В БИТА НА БЪЛГАРИНА / ORTHODOX CHRISTIAN HOLIDAYS AND CUSTOMS CELEBRATED IN BULGARIA
May
2
2:00 PM14:00

ХРИСТИЯНСТВОТО И ПРАВОСЛАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ В БИТА НА БЪЛГАРИНА / ORTHODOX CHRISTIAN HOLIDAYS AND CUSTOMS CELEBRATED IN BULGARIA

Каним представители на българската църква "Света Петка" в Бостън за лекция-беседа по повод християнските празници и обичаи, празнувани в България.

Очаквайте скоро повече информация за лектора и темата.

We invite representatives of the Bulgarian Church “St. Petka” in Boston for a lecture on Christian holidays and customs celebrated in Bulgaria.

More information about the speaker and topic is coming soon.

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
May
2
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
May
9
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
May
9
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
May
9
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
May
9
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
May
16
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
May
16
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
May
16
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
May
16
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
May
23
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
May
23
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
May
23
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
May
23
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
ИСТОРИЧЕСКА БЕСЕДА - ХРИСТО БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ / HISTORY LECTURE - HRISTO BOTEV AND THE FALLEN FOR THE FREEDOM OF BULGARIA
Jun
6
2:00 PM14:00

ИСТОРИЧЕСКА БЕСЕДА - ХРИСТО БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ / HISTORY LECTURE - HRISTO BOTEV AND THE FALLEN FOR THE FREEDOM OF BULGARIA

Очаквайте скоро повече информация по темата и лектора.

“Народ, който не познава миналото си, няма бъдеще!”

More information on the topic and the speaker is coming up soon.

"A nation that does not know its past has no future!"

View Event →
РАЗПРОДАЖБА НА КНИГИ И СЛАДКИШИ / BOOK SALE AND BAKE SALE
Jun
6
3:00 PM15:00

РАЗПРОДАЖБА НА КНИГИ И СЛАДКИШИ / BOOK SALE AND BAKE SALE

Разпродажбата е с благотворителна цел. Всички средства ще бъдат прибавени към кампанията за набиране на средства за закупуване на сграда на училището и български център в Масачузетс.

Всеки, който желае, може да донесе книги или някакъв сладкиш/десерт/плодова салата/солено изделие, с които да подкрепи разпродажбата.

Молим сладкишите да бъдат без ядки, за да предпазим алергичните деца.

Носете си добро настроение и добър апетит!

This is a charity sale. All funds will be added to the campaign to raise funds for school building and Bulgarian Center in Massachusetts. Everyone is welcome to bring books or some sweets / dessert / fruit salad / salty items to support the sale.

We ask that the sweets be nuts free to protect the allergic children.

Bring your good mood and a good appetite!

View Event →

СРЕЩА НА РОДИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ / PTO MEETING
Oct
12
3:20 PM15:20

СРЕЩА НА РОДИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ / PTO MEETING

Среща-дискусия между родителите и родителската организация по всякакви теми, свързани с училището. Всички идеи и забележки са добре дошли.

Дневен ред на Родителската Организация:

Българското училище в Бостън и Кейп Код е на родителите!"  (Тези думи са казвани многократно от президента и един от основателите на училището Росен Димитров)

Няма как да гарантираме, че всяка идея, която ще обсъдим на 12 октомври 2019, ще стане реалност. Често пъти се изискват средства, координация и одобрение от учители и ръководство. Но опитът досега показва, че когато една идея е добра и има подкрепата и енергията на мнозинството от родителите, тя се превръща в реалност.

Ето и темите, които ще обсъдим:

1.Увод, история

2.Бюджет

3.Тържества

4. Библиотека

5. Отговорности и ред

6. Виртуално обучение

7. Популяризиране на идеята за събиране на средства за училището

Безкрайно ценим вашето време и внимание, затова в допълнение имаме още 2 точки:

1. Срещата ще започне точно в 3:20 и ще завърши точно в 5:00. Ще преминаваме през темите структурирано и ефективно. Каквото не сме успели да решим, ще обсъдим на следващата ни среща.

2. Ще ограничим използването на две думи: "вие" и "те". Всички ние, родители в училището, ръководството и учителите, имаме една обща цел - добруването и просперитета на нашите деца и запазването на българския език, дух и култура. Ръководство, учители и много от родителите са дали и продължават да дават средства и енергия за постигането на тези цели. Ако искаме нещо по-добро, просто трябва общуване и помощ. Тоест всички в това училище, основано и поддържано с доброволен труд и дарения, сме "ние"!

Както винаги, ще има сладки подкрепления, за да ни спори дискусията и работата.

 До събота, 12 октомври в 3:20!

Meeting-discussion between the parents and the parent organization on any topics related to the school. All ideas and comments are welcome.

Agenda from the PTO (Parent-Teacher Organization):

The Bulgarian School in Boston and Cape Cod is the parents’ school! (these word have been used multiple times by the president, one of the founders of the school, Rosen Dimitrov.)

 There is no guarantee that any idea we will discuss on October 12, 2019 will become a reality. Often, resources, coordination and approval from teachers and the board are required. But experience so far shows, that when an idea is good and has the support and energy of the majority of the parents, it becomes a reality!

Here is the agenda for our meeting:

 1. Introduction & History

 2. Budget

 3. Celebrations

 4. Library

 5. Responsibilities & discipline in class

 6. Virtual learning

 7. Promoting the idea of raising funds for the school

We appreciate your time and attention, so in addition we have 2 more points:

 • The meeting will commence at exactly 3:20 and end at 5:00 pm. We will go through the topics in a structured and effective way. Items that cannot be resolved will be discussed at our next meeting.

 • We will limit the use of two words: “you” and “they”. All of us, parents in the school, the leadership and the teachers, have one common goal – the well being and the prosperity of our children and the preservation of the Bulgarian language, spirit and culture. Leadership, teachers and many parents have continued giving resources and energy to help achieve these goals. If we want something better, we just need effective communication and assistance. That is, everyone in this school, founded and supported by volunteer work and donations, is “us”!

As usual, there will be treats to assist us with the discussions and hard work!

See you all on Saturday, October 12th, at 3:20 pm!

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Oct
12
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Oct
12
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Oct
12
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева


Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Oct
12
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Oct
5
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
ХРИСТИЯНСТВОТО И ПРАВОСЛАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ В БИТА НА БЪЛГАРИНА / ORTHODOX CHRISTIAN HOLIDAYS AND CUSTOMS CELEBRATED IN BULGARIA
Oct
5
2:00 PM14:00

ХРИСТИЯНСТВОТО И ПРАВОСЛАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ В БИТА НА БЪЛГАРИНА / ORTHODOX CHRISTIAN HOLIDAYS AND CUSTOMS CELEBRATED IN BULGARIA

Каним представители на българската църква "Света Петка" в Бостън за лекция-беседа по повод християнските празници и обичаи, празнувани в България.

Тази събота беседата на тема "Християнството и Православните празници в бита на българина" ще се води от господин Богомил Събчев. Богомил е баща на едно от децата, посещаващи нашето училище и има висша степен на обучение от Hellenic College and Holly Cross Greek Orthodox School of Theology. Той ще представи на децата основните елементи на вярата - тайнствата, големите празници, наименование на службите, символика и значение на свещенодействията, символа на вярата. Очакваме ви с нетърпение!

We invite representatives of the Bulgarian Church “St. Petka” in Boston for a lecture on Christian holidays and customs celebrated in Bulgaria.

This Saturday talk on the topic "Christianity and Orthodox holidays in the Bulgarian lifestyle" will be led by Bogomil Sabhev. Bogomil is the father of one of the children visiting our school and has a higher degree of training from Hellenic College and Holly Cross Greek Orthodox School of Theology. This time he will present to the children the main elements of faith-the mysteries, the Great Feasts, the name of the offices, the symbolism and meaning of the sacraments, the symbol of faith. We look forward to seeing you!"

More information about the speaker and topic is coming soon.

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Sep
28
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Sep
28
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова


Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Sep
28
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

Днес е крайният срок за записване/отписване от кръжока.

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

Today is the deadline for signing up/dropping off this class.

The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during the workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Sep
28
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години. Днес е крайният срок за записване/отписване от кръжока.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева

Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years. Today is the deadline for signing up/dropping off this class.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE
Sep
21
3:00 PM15:00

ПРОЕКТ "СЕДЯНКА" / HANDCRAFT SOCIAL CIRCLE

По време на часовете родители и прародители се събират на своеобразна "седянка" и практикуват български шевици и ръкоделие. За да не скучаят мъжете - за тях ще има подредени и очакващи ги шахматни тaбла. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Parents and grandparents gather in a kind of “social circle” and practice Bulgarian sewing and needlework. There will be chess boards arranged for the men. No need to sign up in advance.


View Event →
КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP
Sep
21
2:00 PM14:00

КРЪЖОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО / DRAWING ARTS WORKSHOP

За да заявите място в класа можете да се запишете тук: https://www.signupgenius.com/go/70a0b49aeaa2da2ff2-drawing

Прослушването е днес.

Максимален брой деца – 15, но при намиране на родители доброволци, които да помагат в часовете броят може да се увеличи. Ако искате да бъдете доброволец, можете да пишете на Bulgarian.School.po@gmail.com.
Възрастово ограничение – няма възрастово ограничение за записване, но деца под 6 години трябва да бъдат придружени от родител по време на заниманията. Останалите родители също могат да присъстват по желание. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Миряна Михайлова

Please sign up here: https://www.signupgenius.com/go/70a0b49aeaa2da2ff2-drawing

The audition is today. The maximum number of children per workshop is 15, but the number can be increased if we find parent volunteers to help. If you would like to volunteer, please send an email to Bulgarian.School.po@gmail.com.

Age Limit - there is no age limit for enrollment, but children under age 6 must be accompanied by a parent during workshops. Other parents can also attend the workshops. Possibility to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the instructor.

Instructor: Miryana Mihaylova

View Event →
ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR
Sep
21
2:00 PM14:00

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

За да заявите място в класа може да се запишете тук: https://www.signupgenius.com/go/70a0b49aeaa2da2ff2-chorus

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години. Моля пригответе и репетирайте песен по свой избор предварително за прослушването днес.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева

Please sign up here: https://www.signupgenius.com/go/70a0b49aeaa2da2ff2-chorus
Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years. Please prepare a song of your choice for the audition today.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva

View Event →
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING
Sep
21
2:00 PM14:00

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ / BULGARIAN FOLKLORE DANCING

Танците са отворен формат за всички желаещи. Всеки може да се включи по всяко време. Няма нужда от записване или заявка на предварителен интерес.

Ръководител: Жасмина Атанасова

Anyone can join this dance class at any time. No need to sign up in advance.

Instructor: Jasmina Atanassova

View Event →
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА / SCHOOL BEGINS
Sep
14
3:00 PM15:00

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА / SCHOOL BEGINS

Учебната 2019/2020 година на училището ще започне както следва:

Бостънски клон
На 14 септември 2019 (събота) от 15:00ч.

Клон в Кейп Код
На 14 септември 2019 (събота) от 9:30ч.

Дневен ред на първия учебен ден:
14:45 -- Проверка на записаните деца във фоайето на училището.

15:00ч. -- Представяне на учителите от Росен Димитров. Откриване на учебната година.

15:30ч. -- Започване на учебните занятия. В главната зала: Представяне на ръководството на училището, Настоятелството, родителската организация, правила и очаквания в училище, методи на общуване. Възможност за задаване на въпроси от родителите.

18:00 -- Приключване на учебните занятия.

Бостънският клон предлага класове за деца в предучилищна възраст от 3 до 6 години и редовни класове от първи до девети. Клонът в Кейп Код предлага групи за деца в предучилищна възраст от 3 до 6 години и редовни класове от първи до пети. За повече информация относно записването се обърнете към Златка Шишкова (zlatka@bg-school.org).

The 2019/2020 school year will begin as follows:

Boston branch: оn September 14, 2019 (Saturday) from 3:00 p.m.

Cape Cod branch: оn September 14, 2019 (Saturday) from 9:30 p.m.

Agenda of the first school day: 14: 45 - Checking the enrolled children in the lobby of the school.

15: 00h. - Presentation of the teachers by Rossen Dimitrov. Opening of the school year.

15: 30h. - Classes start. In the main hall: Presentation of the school management, the Board of Trustees, the parent organization, rules and expectations in the school, methods of communication. Opportunity for parents to ask questions.

18:00 - End of school day.

The Boston branch offers classes for preschoolers ages 3 to 6 and regular classes from first to ninth grade. The Cape Cod Branch offers groups for preschool children ages 3 to 6 and regular first through fifth grade classes. Contact Zlatka Shishkova (zlatka@bg-school.org) for more information on enrollment.

View Event →
Изпит за печат за двуезичност / Seal of Biliteracy exam
Sep
14
10:00 AM10:00

Изпит за печат за двуезичност / Seal of Biliteracy exam

На 14 септември 2019 нашето училище организира втори тест със Софийския университет за придобиване на дипломи за познаване на български език. Гордеем се да отбележим, че няколко деца ще се явят за още по-високо, професионално владеене на езика. Успех на кандидатите!

On September 14, 2019, our school will organize a second test with the Sofia University for obtaining diplomas in Bulgarian. We are proud to note that several children will come forward for even higher, professional language skills. Good luck to the candidates!

View Event →