Училището е официално лицензирано от Министерство на образованието и науката (МОН) на Република България според Постановление на министерския съвет № 90 от 2018 г. за класовете по български език, литература и история. Свидетелствата, издадени от училището, се заверяват от посланика на България в САЩ и се признават в България. Децата, които завършват нашето училище, могат да продължат обучението си в България.

Класовете, предлагани от училището, са:

- Четвърти клас (10г)

- Пети клас (11г)

- Шести клас (12г)

- Седми клас (13г)

- Осми клас (14г)

- Гимназиални класове (15+)

- Детска градина първа група (3-4г)

- Детска градина втора група (5г)

- Подготвителен клас (6 г)

- Първи клас (7г)

- Втори клас (8г)

- Трети клас (9г)

Къде и кога се провеждат занятията?

Училището има два клона, в Бостън и в Кейп Код. Училищните занятия в Бостън се провеждат в събота от 15 - 18ч за всички класове, с изключение на детска градина първа група (3-4г), които имат занятия в събота сутрин от 11.00ч до 14.00ч. Училищните занятия в Кейп Код се провеждат в събота от 9.30 - 12.30ч.

 • Адрес на клона в Бостън: 411 Waverley Oaks Rd #214, Waltham, MA 02452

 • Адрес на клона в Кейп Код: 3 Job's Fishing Rd, Mashpee, MA 02649

Открит урок, 3 март

Открит урок, 3 март


Класовете, които се предлагат в двата клона в Бостън и Кейп Код, може да се различават. За информация относно предлаганите класове се свържете с Академичния Директор на училището.

Разпределяне на децата по класове

Определянето на класа, в който децата се записват, се извършва въз основа на възрастта (според таблицата по-горе) и от степента на владеене на български език. Възрастта на децата се определя на базата на навършените години на детето през календарната година, в която започва съответната учебна година. Например, деца родени през календарната 2012 ще навършат 7 години през 2019 и съответно ще бъдат записани в първи клас през учебната 2019/2020 година.

В случаи, когато детето е навършило необходимата възраст за даден клас, но степента на владеене на български език е недостатъчна за този клас, ще бъде препоръчано детето да се запише в по-нисък клас. Степента на владеене на български език се определя от учителите.


Алтернативна програма за деца, които не владеят български език

През новата учебна година (2019/2020) българското училище ще предлага нова програма по български език. Тя е ориентирана към деца между 7 и 9 години, които не говорят български език. Изучаването на езика по тази алтернативна програма ще бъде базирано на методи за изучаване на чужд език: ситуационно общуване, натрупване на фразеологичен речник, използване на повече средства за онагледяване. Специално я препоръчваме за семейства, в които няма ежедневно и разнообразно общуване на български език. Често това води до много трудно усвояване на материала, предложен в програмата на МОН, която ползваме в редовните класове. 

Алтернативният курс на обучение ще даде възможност на учениците да навлизат постепенно в българския език с помощта на английския. Занятията ще се извършват в бостънския клон на училището от 15:00 - 18:00 часа. Таксата и условията за прием са същите като на останалите ученици. Има пробен период от 2 седмици, през който можете да решите дали програмата е подходяща за вашето дете. 

Ако сте заинтересовани или имате въпроси, моля, свържете се със Златка Шишкова, zlatka@bg-school.org


Извънкласни занятия

В двата клона се предлагат различни извънкласни занимания, като танци, музика, изобразително изкуство. Конкретните програми се определят всяка година в зависимост от интереса на децата и наличността на преподаватели за тези програми.

За учебната 2019-2020 година клонът на училището в Бостън ще предлага следните извънкласни дейности:

Гергьовденчета

Гергьовденчета

 • Хор за български песни

 • Кръжок по изобразително изкуство

 • Български народни танци

 • Исторически беседи/лекции на тема “Историята на България"

 • Беседи/лекции на тема "Християнството и Православните празници в бита на българина"

Занятията са включени в училищната такса на учениците и ще се провеждат преди часовете, от 14:00-14:45 часа в сградата на училището.


През годината ще бъдат организирани и няколко традиционни работилнички за децата:

 • коледна

 • за мартенички

 • великденска

Правим сурвачки

Правим сурвачки

Изработване на коледни картички.

Изработване на коледни картички.

Правим мартенички по традиционни методи.

Украсяваме великденски яйца


Организират се и няколко проекта за родителите и техните родители (баби и дядовци):

 • Проект 'Седянка' - ръкоделие по свободен избор

 • Разпродажба на книги и сладкиши

 • Разпродажба на коледни картички

 • Разпродажба на мартенички

Седянка и бродерия на шевица

Изработено в седянка 'Българска шевица', 2019

Баба Марта вързала…

Разпродажба на сладкарски изделия, 2019 - творение на един от таковците


Следете училищния календар за повече информация и точни дати.