Нашето училище

Неделното българско училище 'Св. св. Кирил и Методий' в Бостън, Масачузетс, е създадено през 1999 г. от родолюбиви българи с цел запазване на българския език и култура зад граница. Училищната програма предлага изучаване на български език, литература и история, както и разнообразни извънкласни дейности като вокално пеене, изобразително изкуство, фолклорни танци и празнични работилнички, свързани с обичаите и културата на България. Училището работи по програмата на МОН (Министерство на образованието и науката) и свидетелствата за проведеното обучение се признават в България.

Като едно възрожденско училище и нашето се гради предимно с доброволен труд и средства и заедно учители, родители и ръководството на училището поддържат искрата на българския дух в нашите деца.