Как става записването и заплащането?

За записване е необходимо да се попълни регистрационната форма. Плащането може да стане с чек или онлайн. За повече информация, моля прочетете тук.

Какви предмети се преподават и в кои класове?

Изучаваните предмети са български език, литература и история. Класовете, предлагани от училището, са от детска градина (3-4г) до гимназиални класове (15+). Подробности относно програмите на училището можете да намерите тук.

Какви дипломи се издават на учениците?

Свидетелствата, издадени от училището, се заверяват от посланика на България в САЩ и се признават в България. Децата, които завършват нашето училище, могат да продължат обучението си в България. Повече информация за лицензирането на училището можете да намерите тук.

Къде и кога се провеждат занятията?

Училището има два клона, в Бостън и в Кейп Код. Училищните занятия в Бостън се провеждат в събота от 15ч до 18ч за всички класове, с изключение на детска градина първа група (3-4г), които имат занятия в събота сутрин от 11.00ч до 14.00ч. Училищните занятия в Кейп Код се провеждат в събота от 9.30 - 12.30ч.

  • Адрес на клона в Бостън: 411 Waverley Oaks Rd #214, Waltham, MA 02452

  • Адрес на клона в Кейп Код: 3 Job's Fishing Rd, Mashpee, MA 02649

На каква възраст мога да запиша детето си?

Най-малката група е детска градина първа група (3-4г). Информация за всички класове можете да намерите тук.

Как се определя в кой клас ще бъде записано детето?

Определянето на класа, в който децата се записват, се извършва въз основа на възрастта (според таблицата в раздел Програми) и от степента на владеене на български език. Възрастта на децата се определя на базата на навършените години на детето през календарната година, в която започва съответната учебна година. Например, деца родени през календарната 2012 ще навършат 7 години през 2019 и съответно ще бъдат записани в първи клас през учебната 2019/2020 година.

В случаи, когато детето е навършило необходимата възраст за даден клас, но степента на владеене на български език е недостатъчна за този клас, ще бъде препоръчано детето да се запише в по-нисък клас. Степента на владеене на български език се определя от учителите.

Има ли извънкласни дейности и какви са те?

Да, има. За учебната 2019/2020 година в клона в Бостън се организират няколко кръжока за децата (хор, народни танци и изобразително изкуство) и традиционни работилнички (коледна, мартенска и великденска). Периодично ще има и гост-лектори, които ще изнесат беседи по теми, свързани с българската култура и история. Занятията са включени в училищната такса на учениците и ще се провеждат преди часовете, от 14:00-14:45 часа в сградата на училището.

За най-дейните родители, баби и дядовци се организира творческа седянка от 15ч до 17.30ч и няколко разпродажби.

Повече информация можете да почерпите от раздел Програми. Следете и календара за предстоящите събития.

Каква е учебната такса?

Таксите за двата клона на училището можете да видите тук.

Провеждат ли се тържества и какви са те?

Да, през годината се провеждат няколко тържества: коледно, мартенско и за празника на българската и славянска писменост 24 май. За повече информация и точни дати, моля проверете училищния календар.

Кога започва и завършва учебната година? Кога са ваканциите? Къде мога да намеря календара за годината?

Учебната 2019/2020 година ще започне на 14 септември, събота, и ще завърши на 13 юни, събота. Има две ваканции - есенна на 30 ноември и коледна на 28 декември. Училищния календар можете да намерите тук.