ДИПЛОМИ ЗА ОТЛИЧНО ВЛАДЕЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И ОТЛИЧИЕ ЗА ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ

bulg-amer-crossed-flag.jpeg

Важен момент за нашето училище е, че през януари 2019 г. няколко от нашите ученици получиха дипломи от Софийския университет за отлично владеене на български език: Анна Атанасова, Кристофър Итън, Ивайло Михалев, Неда Стоева, Петя Стоева, Александър Стоянов и Теодор Тодоров. Учениците получиха този международно признат сертификат, а също и Печат за двуезичност. Тези дипломи са международно признати и биха могли да помогнат за прием и признаване на класове за колеж и дори да са полезни за бъдеща професия. Те са постижение за учениците, а и за нашето училище.

seal-of-bil.png

Преимущества на печата за двуезичност:

 • Прибавка към отчета за постиженията на детето при кандидатстване в университет

 • В определени университети и програми се признава за взет курс или 3 кредита

 • Оценката от изпита се признава за оценка от матура в България от МОН

 • Стимул за детето да подобри знанията си по български език


Проучванията показват, че двуезичните деца са склонни:

 • Да се представят по–добре в училище

 • Да постигат по–високи резултати на изпити

 • Да научат трети език по–лесно

 • Да развият по–силни ограмотителни способности на езика, на който се преподава, ако постъпят в училище със солидна основа по отношение на родния си език

 • Да развият по–гъвкаво мислене в резултат на осмисляне на информацията чрез два различни езика

 • Да се научат да четат с по-голяма бързина

 • Да се представят по-добре при разрешаването на проблеми и да демонстрират по-голямо творческо изразяване

 • Да се отнасят по-толерантно към другите