Основаване

На 30 януари 1999 г. в град Убърн отваря врати първото българско училище в околностите на град Бостън, щата Масачузетс. То е кръстено на Светите братя “Св. св. Кирил и Методий”. Основано от родолюбиви българи с цел съхраняването на българския език и култура, то действа на принципа на възрожденските училища - поддържа се и се развива предимно с доброволен труд и средства на българите от общността в района на град Бостън. 

Програмите на училището включват преподаване на български език (писмено и говоримо), литература, география и история. Училището има два клона - в Бостън и в Кейп Код.

През тези 20 години със съвместен труд родителите, учителите и ръководството на училището успяват да изградят организация, в която стотици български деца зад граница се научават да четат и пишат на български език. Освен това те имат възможност да се докоснат до богатата култура и история на България чрез организираните културни събития и дейности на училището. 


Организация с идеална цел

В края на 2001 година училището се регистрира като организация с идеална цел по член 501(с)(3) на IRS. Чрез тази регистрация институцията може да получава дарения, които са освободени от федерален и щатски данък доход.


Основи на признаване на обучението в България

През май 2008 г. училището за пръв път раздава свидетелства, заверени от българското посолство във Вашингтон. Това поставя началото на формализирането на обучението в училището.

През 2009, 2010 и 2011 г. училището участва в програмата "Роден език и култура зад граница", организирана от МОН. По тази програма то получава финансиране за наем на помещения, учебници, помагала, транспортиране на учебниците и развитие на извънкласни дейности като група за народни танци и театрална група. Освен това, свидетелствата на децата, завършили училището в този период, се заверяват от Посланика на Република България в САЩ и имат стойност на официален документ, удостоверяващ взети класове по български език и история.


Лицензиране

През 2007 година училището става съосновател на Асоциацията на Българските Училища в Чужбина (АБУЧ), заедно с училища от Чикаго, Вашингтон, Лондон, Виена, Хамбург и Кипър. АБУЧ обединява усилията на тези училища и впоследствие спомага за създаването на много нови училища. АБУЧ се превръща в основен представител на тези училища пред българското правителство. В резултат от работата на АБУЧ през следващите години се постига огромен прогрес във взаимоотношенията с МОН. 

Един от най-важните успехи от работата на АБУЧ е приемането на Постановление № 334 на Министерския съвет на Република България през 2011 г., с което дипломите за завършени класове, издадени от училището, се признават в България.

Българското училище “Св. св. Кирил и Методий” е сред първите, които получават лиценз от МОН по Постановление 334 за учебната 2012/2013 година за класовете по български език, литература и история. Децата, които завършват училището и получават свидетелства, не се нуждаят от приравнителни изпити, ако желаят да продължат обучението си в България. Според Постановлението, свидетелствата се заверяват от училищното ръководство.


Разрастване 

През учебната 2012/2013 година броят на децата, записани в училището за редовни занятия, надминава 100. Това е своеобразен успех за работата на учителите, родителите и настоятелството в навечерието на 15-годишнината от основаването на училището.

През учебната 2014/2015 година училището отваря втори клон на Кейп Код, в който се записват над 40 деца. Клонът е създаден в отговор на желанието на българската общност там, която е нараснала значително през последните години. В училището се обучават общо 180 деца в двата клона през тази учебна година.


Библиотека

Училището има своя библиотека, попълнена с български книги. Фондът на библиотеката е от дарения на родителите и други родолюбиви българи. Част от материалите са получени от Агенцията за Българи в Чужбина. 


Културни събития 

Училището организира тържества по случай Рождество Христово и националните празници Ден на Освобождението на България от османско иго 3-ти март и Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 24-ти май. 

Училището участва и в съвместни събития с Българския център в Нова Англия, Българската православна църква “Св. Петка” и други организации на българската общност в Бостън.