Български център в Бостън

Българската църква, българското училище и център „Мадара” в Бостън формираха група за проучване на интереса сред българската общност в района на Бостън относно създаването на обединен Български център със собствена сграда.

Центърът ще бъде организиран като сдружение с идеална цел и ще служи като място за събиране на българската общост с цел провеждането на културни, образователни, религиозни и благотворителни събития и инициативи. Центърът ще бъде постоянен дом на църквата, училището, и културни прояви през цялата година.

Бихме искали да получим вашето мнение относно тази идея и предложенията ви относно нейното изпълнение. Потготвихме кратко онлайн проучване, за да можем да анализираме интереса по отношение на този проект: https://www.surveymonkey.com/s/QFJ6CCY. Бихме ви били благодарни ако отговорите на въпросите в проучването.

Надяваме се, че всички заедно ще успеем да създадем необходимата база за съхраняването на българската общност и култура в New England.

Моля, изпратете това съобщение на ваши познати и приатели от New England.

За повече информация относно Българския център или ако желаете да се включите в организацията или да направите дарение, може да изпратите имейл на адрес info@BulgarianCenter.org