Back to All Events

Изпит за печат за двуезичност / Seal of Biliteracy exam

На 14 септември 2019 нашето училище организира втори тест със Софийския университет за придобиване на дипломи за познаване на български език. Гордеем се да отбележим, че няколко деца ще се явят за още по-високо, професионално владеене на езика. Успех на кандидатите!

On September 14, 2019, our school will organize a second test with the Sofia University for obtaining diplomas in Bulgarian. We are proud to note that several children will come forward for even higher, professional language skills. Good luck to the candidates!