Back to All Events

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА / SCHOOL BEGINS

  • Bulgarian school in Boston 411 Waverley Oaks Rd, Waltham, MA 02452 (map)

Учебната 2019/2020 година на училището ще започне както следва:

Бостънски клон
На 14 септември 2019 (събота) от 15:00ч.

Клон в Кейп Код
На 14 септември 2019 (събота) от 9:30ч.

Дневен ред на първия учебен ден:
14:45 -- Проверка на записаните деца във фоайето на училището.

15:00ч. -- Представяне на учителите от Росен Димитров. Откриване на учебната година.

15:30ч. -- Започване на учебните занятия. В главната зала: Представяне на ръководството на училището, Настоятелството, родителската организация, правила и очаквания в училище, методи на общуване. Възможност за задаване на въпроси от родителите.

18:00 -- Приключване на учебните занятия.

Бостънският клон предлага класове за деца в предучилищна възраст от 3 до 6 години и редовни класове от първи до девети. Клонът в Кейп Код предлага групи за деца в предучилищна възраст от 3 до 6 години и редовни класове от първи до пети. За повече информация относно записването се обърнете към Златка Шишкова (zlatka@bg-school.org).

The 2019/2020 school year will begin as follows:

Boston branch: оn September 14, 2019 (Saturday) from 3:00 p.m.

Cape Cod branch: оn September 14, 2019 (Saturday) from 9:30 p.m.

Agenda of the first school day: 14: 45 - Checking the enrolled children in the lobby of the school.

15: 00h. - Presentation of the teachers by Rossen Dimitrov. Opening of the school year.

15: 30h. - Classes start. In the main hall: Presentation of the school management, the Board of Trustees, the parent organization, rules and expectations in the school, methods of communication. Opportunity for parents to ask questions.

18:00 - End of school day.

The Boston branch offers classes for preschoolers ages 3 to 6 and regular classes from first to ninth grade. The Cape Cod Branch offers groups for preschool children ages 3 to 6 and regular first through fifth grade classes. Contact Zlatka Shishkova (zlatka@bg-school.org) for more information on enrollment.