Back to All Events

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

  • Bulgarian school in Boston 411 Waverley Oaks Road Waltham, MA, 02452 United States (map)

За да заявите място в класа може да се запишете тук: https://www.signupgenius.com/go/70a0b49aeaa2da2ff2-chorus

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години. Моля пригответе и репетирайте песен по свой избор предварително за прослушването днес.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева

Please sign up here: https://www.signupgenius.com/go/70a0b49aeaa2da2ff2-chorus
Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years. Please prepare a song of your choice for the audition today.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva