Програми

Регистрационен формуляр

Училището е официално лицензирано от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) на Република България според Постановление на министерския съвет № 334 от 2011 г. за класовете по български език, литература и история. Свидетелствата, издадени от училището, се заверяват от посланика на България в САЩ и се признават в България. Децата, които завършват нашето училище, могат да продължат обучението си в България без необходимост от приравнителни изпити.

Класовете за 2015/2016 учебна година ще бъдат както следва:
- Детска градина първа група (3-4г)
- Детска градина втора група (4-5г)
- Потготвителен клас (6 г)
- Първи клас
- Втори клас
- Трети клас
- Четвърти клас
- Пети клас
- Шести клас
- Седми клас
- Осми клас

Разпределяне на децата по класове
Определянето на класа, в който децата се записват, се извършва въз основа на възрастта и от степента на владеене на български език. Възрастта на децата се взема към 1 септември от съответната учебна година. В случаи, когато детето е навършило необходимата възраст за даден клас, но степента на владеене на български език е недостатъчна за този клас, ще бъде препоръчано детето да се запише в по-нисък клас. Степента на владеене на български език се определя от учителите .

Извънкласни занятия в Бостън

Уеб страници на класовете

Програми от МОН