Календар

Учебната година е с продължителност от 9 месеца, разделени на 2 срока. Годината се открива в средата на септември и се закрива в средата на юни. Децата получават свидетелства за завършената година на последния учебен ден. Редовните часове се провеждат в Бостън всяка събота от 15:00 до 18:00 и в Кейп Код всяка събота от 11:00 до 14:00.

Училището има само два дни ваканция по време на Коледните празници - това са 26-ти декември г. и 2-ри януари. Редовните учебни занятия след Коледната ваканция се възобновяват на 9-ти януари.

Календар за 2015/2016 учебна година в Бостън

Събитие Дата
Откриване на учебната година 12 септември 2015
Коледно тържество 19 декември 2015
Коледна ваканция 26 декември 2015 и 2 януари 2016
Тържество за 3-ти март 5 март 2016
Пикник на българската общност в Larz Anderson Park, Brookline 8 май 2016
Тържество за 24-май 21 май 2016
Закриване на учебната година 11 юни 2016
Лятна ваканция от 19 юни 2016 до 10 септември 2016
Откриване на 2016-2017 учебна година 10 септември 2016

Календар за 2014/2015 учебна година в Кейп Код

Събитие Дата
Откриване на учебната година 5 септември 2015
Коледно тържество 19 декември 2015
Коледна ваканция 26 декември 2015 и 2 януари 2016
Тържество за 3-ти март 5 март 2016
Пикник на българската общност в Larz Anderson Park, Brookline 8 май 2016
Тържество за 24-май и закриване на учебната година 4 юни 2016
Лятна ваканция от 19 юни 2015 до 3 септември 2015
Откриване на 2016-2017 учебна година 3 септември 2016