Календар

Учебната година е с продължителност от 9 месеца, разделени на 2 срока. Годината се открива в средата на септември и се закрива в средата на юни. Децата получават свидетелства за завършената година на последния учебен ден. Редовните часове се провеждат в Бостън всяка събота от 15:00 до 18:00 и в Кейп Код всяка неделя от 12:30 до 15:30.

Училището има само два дни ваканция по време на Коледните празници - това са 27-ми декември г. и 3-ти януари в Бостън и 28-ми декември и 4-ти януари в Кейп Код. Редовните учебни занятия след Коледната ваканция се възобновяват на 10-ти януари в Бостън и на 11-ти януари в Кейп Код.

Календар за 2014/2015 учебна година в Бостън

Събитие Дата
Откриване на учебната година 13 септември 2014
Коледно тържество 20 декември 2014
Коледна ваканция 27 декември 2014 и 3 януари 2015
Тържество за 3-ти март 28 февруари 2014
Пикник на българската общност в Larz Anderson Park, Brookline 10 май 2015
Тържество за 24-май 30 май 2015
Закриване на учебната година 13 юни 2015
Лятна ваканция от 20 юни 2014 до 5 септември 2015
Откриване на 2015-2016 учебна година 12 септември 2015

Календар за 2014/2015 учебна година в Кейп Код

Събитие Дата
Откриване на учебната година 14 септември 2014
Коледно тържество 21 декември 2014
Коледна ваканция 28 декември 2014 и 4 януари 2015
Тържество за 3-ти март 1 март 2015
Пикник на българската общност в Larz Anderson Park, Brookline 10 май 2015
Тържество за 24-май 24 май 2015
Закриване на учебната година 14 юни 2015
Лятна ваканция от 21 юни 2015 до 6 септември 2015
Откриване на 2015-2016 учебна година 13 септември 2015